Εκδηλώσεις


Δευτέρα 13 Μαρτίου, 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»

Καλούμε τα Τακτικά Μέλη του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 13η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαιρίσεως  Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Όλγας 2,  Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Εκλογή Προεδρείου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Απολογισμός Πεπραγμένων του Σωματείου του έτους 2016
Οικονομικός Απολογισμός Χρήσεως 2016 και έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2017
Ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Ανακοινώσεις.
 

Γλυφάδα, 15 Φεβρουαρίου 2017

 

Κατερίνα Παναγοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννα Καρυοφύλλη, Γεν. Γραμματέας


Σημειώσεις :

Α.       Ταμειακώς ενήμερο μέλος θεωρείται εκείνο, το οποίο έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για το έτος 2017. 

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (€ 50,00) και καταβάλλεται είτε εφάπαξ εντός του μηνός Ιανουαρίου είτε σε δύο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο ήτοι η πρώτη καταβάλλεται το μήνα Ιανουάριο και η δεύτερη τον μήνα Ιούνιο.  Τα μέλη μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, είτε με ονομαστική κατάθεση στο λογαριασμό της Τραπέζης Πειραιώς 5051-009795-466 είτε πριν την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β.       Κάθε «μέλος που μετέχει στη Γενική Συνέλευση, δύναται να εκπροσωπεί με έγγραφη εξουσιοδότηση και δύο άλλα ταμειακώς εντάξει μέλη, τα οποία δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως» (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού).  Το εξουσιοδοτημένο μέλος που μετέχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το/ τα εκπροσωπούμενα μέλος/ μέλη, πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα. 

Γ.       Όσα  μέλη  του  Σωματείου  θέλουν  να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία προκειμένου να εκλεγούν, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής,  θα  πρέπει  να  είναι  τακτικά  μέλη,   ταμειακώς  ενήμερα,     να  έχουν  εξοφλήσει τις οικονομικές οφειλές τους για το έτος 2017 όπως ανωτέρω αναλύεται,  καθώς  και  να  αποστείλουν  σύντομο  βιογραφικό  σημείωμα  στα  γραφεία  του  Σωματείου,  Π.Α.Σ.Γ.  «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», που βρίσκονται επί της οδού Λαζαράκη 51, Γλυφάδα, ΤΚ. 166 74,   ,  στο  email: kalipa@otenet.gr ή στο φαξ 210 683 4385. 

Οι  υποψηφιότητες  πρέπει  να  κατατεθούν μέχρι τη 2α Μαρτίου 2017.

Δ.       Το Καταστατικό του Σωματείου, σχετικό άρθρο 9, ορίζει ως Όργανα Διοικήσεως και Ελέγχου του Σωματείου:

α) 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο 

β) 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή 

Στα ψηφοδέλτια θα αναφέρονται όλες οι υποψήφιες που θα έχουν υποβάλει την αίτηση τους, όπου σημειώνεται ότι υποβάλλεται αίτηση, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει έως εννέα σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις σταυρούς προτίμησης για την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, ήτοι να ψηφίσει έως 9 υποψήφιες για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Ε.       Παρακαλούνται τα μέλη του Σωματείου των παραρτημάτων Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης, τα οποία δεν θα συμμετέχουν αυτοπροσώπως στις εκλογές,  λόγω κωλύματος και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, να παραδώσουν τις εξουσιοδοτήσεις τους στις Συντονίστριες των Διοικουσών Επιτροπών, οι οποίες και θα τις παραδώσουν με τη σειρά τους στη Γραμματέα του Σωματείου κα Εύη Σαντά, τουλάχιστον, 5 μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία θα διεξαχθούν σύμφωνα και με τα θέματα ημερήσιας διατάξεως οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

         Θεσσαλονίκη :          κα Κούλα Γιαννακίδου  2310 268 308

          Πάτρα :                   κα Μαρία Μανουσάκη   6937 050796

          Hράκλειο Κρήτης :    κα Μαρία Αντωνακάκη, 6932 730412

         

 Η άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, θα εξυπηρετήσει στο να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη απαρτία για την διεκπεραίωση των αρχαιρεσιών.